Pozycja: zamki i pałace>>podróże>>warmińsko-mazurskie>> Bezławki
Wybierz język/select language: wersja polska Soon!
Strony główne działu
Technologia

Valid XHTML 1.0 Transitional

Valid CSS!


Opcje:

Warmińsko-mazurskie na forum - skomentuj

Dodaj zdjęcie obiektu z województwa do albumu


BEZŁAWKI-zamek strażniczy


Współrzędne GPS:

Długość: 21,2675 E

Szerokość: 54,0153 N

Położenie:

wieś, gmina Reszel, powiat kętrzyński, województwo warmińsko-mazurskie


ezławki to mała wieś obok Świętej Lipki i Reszla. Uwagę tam zwraca stary, opuszczony kościół ewangelicki na wzgórzu, który jak się okazuje był kiedyś zamkiem-strażnicą broniącą miasta Kętrzyna...

ezławki (Bayselawke) pojawiają się w źródłach po raz pierwszy w roku 1371. To pruska nazwa pochodząca od imienia Bayse i słowa laucks-pole, czyli pole Baysego. W późniejszych wiekach wieś zwano Baeslack.

amek w stylu gotyckim został wzniesiony przed rokiem 1400 jako strażnica w związku z ekspansją na Litwę. Dowodem tego jest wzmianka kronikarska z roku 1402, która informuje, że do Bezławek powrócił z wyprawy na Litwę komtur Wilhelm von Helfenstein. Strażnica została wzniesiona na terenie niemal bezludnym, na pograniczu puszczy. Uważa się, że miała za zadanie bronić Kętrzyna od południa. Dodatkowym problemem do ataku na zamek było jego położenie na niedostępnym wzgórzu. Strażnica należała do prokuratorii kętrzyńskiej.


Rekonstrukcja zamku w Bezławkach wg rysunku C. Steinbrechta.


ierwotnie zamek składał się jednego północnego skrzydła i kwadratowego dzidzińca od południa, okolonego z trzech stron murami obronnymi z basztami i bramą. Mury i baszty zostały wzniesione na przełomie wieków XIV i XV, a brama wschodnia w roku 1583.

amek został zmieniony na kościół już w roku 1513, a w roku 1583 adaptowany na zbór protestancki. Masywna wieża od strony zachodniej została wzniesiona w latach 1726-1730, a później dobudowano zakrystię i i kruchtę. Kolejna przebudowa miała miejsce w roku 1884, a w 1936 w krypcie zamontowano... centralne ogrzewanie.

o dziś zachował się cały zamek zmieniony na kościół położony na wysokim wzgórzu. Otoczony jest czworobocznym murem obronnym z kamieni polnych i bramą we wschodniej części murów. Wieża od zachodu wzniesiona jest na starych zamkowych murach. W drugiej kondygnacji widoczne są ostrołukowe, tynkowane blendy, oraz ślady po zamurowanych otworach okiennych. Od wschodu przylega parterowa zakrystia, która również jest wzniesiona na murach obronnych, od południa zaś kruchta.

achowały się dolne partie murów i baszt, oraz dwie bramki z wyjątkiem korony otworów strzelniczych i zadaszenia baszt. Mury zostały wzniesione z głazów polnych, jedynie brama wschodnia z cegły łączonej zaprawą wapienną. Linia murów ukształtowana w czworobok, z prostokątnymi basztami na narożnikach.

zachowanej ryciny ze Steinbrechta wiemy, że mury były wyższe od obecnych, które sięgają tylko 180 cm. Wieńczyła je prosta, listwowa korona, a pod nią znajdował się rząd otworów strzelniczych, dwie baszty od południa kryte były dachami namiotowymi, boczne i brama południowa daszkami czterospadowymi. Zachowana do dziś brama wschodnia posiada przelot zamknięty łukiem odcinkowym, nad nim znajduje się sterczynowy szczyt z trzema tynkowanymi blendami. Południową część dziedzińca zajmuje obecnie cmentarz ewangelicki.


Widok z drogi prowadzącej z Wilkowa.

Widok z drogi prowadzącej z Wilkowa.


Pozostałości zamku w Bezławkach.

Pozostałości zamku w Bezławkach.


Zachowana brama wschodnia.

Zachowana brama wschodnia.


Relikty murów warowni.

Relikty murów warowni.


Dobudowana w XVIII wieku wieża.

Dobudowana w XVIII wieku wieża.


Widok od południa.

Widok od południa.


Stary cmentarz ewangelicki.

Stary cmentarz ewangelicki.


Mury od wschodu z zakrystią.

Mury od wschodu z zakrystią.


Widok z drogi do Reszla.

Widok z drogi do Reszla.


ezławki to malutka wieś, jednak położona tuż obok znanej Świętej Lipki i Reszla. Jadąc drogą nr 591 z Mrągowa do Kętrzyna trzeba skręcić w lewo w miejscowości Wilkowo. Wieś jest położona jakieś 2 km od tej krzyżówki, a wzgórze jest zaraz widoczne. (2006-2008)


Powiązania:

Warmia i Mazury 2008 - trasa rowerowaTekst:Tomasz Szwagrzak

Zdjęcia:Tomasz SzwagrzakSerwis tworzony przy wykorzystaniu:

QuantaQuantaGimp

Hosting: Kylos