Pozycja: zamki i pałace>>podróże>>Czechy>> Kraliki (Králiký)
English Deutsch
Strony główne działu
Technologia

Valid XHTML 1.0 Transitional

Valid CSS!


Opcje:

Sskomentuj

Dodaj zdjęcie do albumu albumu


KRALIKO (KRALIKY)


miasto, powiat Ústí nad Orlicí (Ujście nad Orlicą), pardubický kraj (kraj pardubicki), Czechy


Králiký (po polsku Kraliki) to małe miesteczko położone kilka km od polskiej granicy. Obecnie w nim, razem z okolicznymi wioskami (co można porównać do polskiej gminy) mieszka niecałe 5 tyś. mieszkańców. Miasto położone jest w północnej części kralickiej bruzdy na wysokości 560 m.n.p.m. i otoczone jest górami. Nie brak w nim historii i zabytków...

Králiký po raz pierwszy pojawiają się w dokumentach z roku 1367, w których Karol IV darował zamek Žampach i do niego należące " Góry Kralickie " ( montana in Greylichs ) Čeňkovi z Potštejna. Jednak ta wzmianka dotyczy tak naprawdę bliżej nieznanych kopalń. Miasto powstało w XVI stuleciu, a informacja o jego założeniu pochodzi z roku 1568. Dziewięć lat później Králiký wraz z okolicznymi wioskami kupuje Zdenek z Valdštejna, postać dość znana w Czechach. Pan ten stworzył ambitny plan związany z miastem. Nie dość, że wybrał Králiký na siedzibę nowego państwa to zbudował w nich zamek, kościół, dom modlitwy dla protestantów i rynek. Cesarz Rudolf II udzielił miastu prawo trzech targów w ciągu roku.

Ciekawie przedstawia się historia z górniczą przeszłością miasta. Prawdopodobnie wydobywano tu przed wiekami rudy żelaza i srebra. Wtedy Králiký miały otrzymać obecny do dziś herb przedstawiający skrzyżowane młotki górnicze z mieczem. W XVII wieku były czynione próby ponownego wydobycia, ale rezultat był tak mizerny, że zaprzestano definitywnie.

W latach 1696-1710 biskup Tobiasz Jan Becker zbudował monumentalny kompleks piątniczy. Od tego czasu zaczęła się historia z wyrobem pamiątek i znanych na całym świecie rzeźb religijnych. Rozwijało się także inne rzemiosło w tym organistyka i tkactwo. Ciekawostką jest fakt, że organy w praskiej Lorecie zostały zbudowane właśnie w Kralikach.

W XVIII wieku to zły okres dla miasta. Miały miejsce wtedy pożary i przemarsze wojsk niszczących Králiký. Pozytywem był fakt, że spalone drewniane domy zastępowano murowanymi. Wielu miszkańców Kłodzka, zajętego przez Prusy przeniosło się do Kralik. Od końca tamtego stulecia miasto też zaczęło się rozwijać. W roku 1791 Králiký stały się siedzibą urzędu magistrackiego, w roku 1850 powstał sąd okręgowy, podatkowy i ziemski. Otwarto też linię kolejową Dolni Lipka – Štity. Misto się unowocześniło i rozbudowało.

Przed drugą wojną światową większość mieszkańców miasta stanowili Niemcy. W roku 1935 przystąpiono do budowy umocnień, których najpotężniejsza część usytuowana miała być właśnie w rejonie Kralik. W roku 1938 miasto zostało oderwane od Czechosłowacji i przyłączone siłą do Niemiec. Odwiedził też wtedy Králiký Adolf Hitler. W czasie wojny produkowano w mieście części do samolotów niemieckich, a na wzgórzu Vyšina hitlerowcy zaczęli budować obóz koncentracyjny, którego na szczęście nie skończyli, ponieważ wojna się skończyła.


Fragment umocnień w okolicach miasta.

Fragment umocnień w okolicach miasta.


Szczęśliwie miasto nie zostało zniszczone, ani zdewastowane w czasie II w.ś. I możemy dziś oglądać jego historyczne centrum z wieloma zabytkami, jedno z najlepiej zachowanych w okolicy.


Rynek.

Rynek.


Hotel i restauracja Złoty Łabędź.

Hotel i restauracja "Złoty Łabędź".


Na chodniku ułożony z kostki herb miasta, na drugim planie widoczna wieża kościoła.

Na chodniku ułożony z kostki herb miasta, na drugim planie widoczna wieża kościoła.


Ten budynek z wieżyczką to regionalne muzeum.

Ten budynek z wieżyczką to regionalne muzeum.


Kolejne spojrzenie na rynek.

Kolejne spojrzenie na rynek.


Uliczka wychodząca z rynku w kierunku drogi wyjazdowej. To małe miasto dysponuje sporą bazą gastronomiczno-hotelarską.

Uliczka wychodząca z rynku w kierunku drogi wyjazdowej. To małe miasto dysponuje sporą bazą gastronomiczno-hotelarską.


Detale architektoniczne na jednej z kamienic.

Detale architektoniczne na jednej z kamienic.


Kamienica z podcieniami i wszechobecna skoda.

Kamienica z podcieniami i wszechobecna skoda.


Králiký położone są 4 km od przejścia granicznego Boboszów-Dolni Lipka. Po przejechaniu granicy trzeba za wiaduktem skręcić w lewo. (2006)


Historia miasta na podstawie informacji ze strony urzędu miejskiego w Kralikach:

www.kraliky.czTekst: Tomasz Szwagrzak

Zdjęcia: Tomasz Szwagrzak

Dla Ciebie

Zobacz też


Hosting: Kylos