Pozycja: zamki i pałace>>podróże>>dolnośląskie>> Międzylesie
English Deutsch
Strony główne działu
Technologia

Valid XHTML 1.0 Transitional

Valid CSS!


Opcje:

Dolnośląskie na forum - skomentuj

Dodaj zdjęcie obiektu z województwa do albumu


MIĘDZYLESIE


miasto, siedziba urzędu gminy miejsko-wiejskiej, powiat kłodzki, województwo dolnośląskie


Międzylesie to niespełna trzytysięczne miasteczko położone nad Nysą Kłodzką. Jest małym ośrodkiem przemysłowym i turystyczno-krajoznawczym.


Miasto na starym obrazku. Po środku lewej krawędzi grafiki widoczny zamek i kościół Bożego Ciała.


Osiedle powstało przy zamku (jego opis znajduje się poniżej). Do roku1294 było pod panowaniem królów czeskich, wtedy to król Wacław darował je klasztorowi w Kamieńcu. Już w roku 1315 cystersi sprzedali miejscowość Ottonowi z Gloubus. W roku 1653 miasto nabył hrabia Althan. W rękach jego rodziny zamek pozostał aż do roku 1945. Zniszczenia miasta miały miejsce podczas wojen husyckich. Odbudowa nastąpiła w XVI wieku, jednak znów w 1643 roku miasto strawił pożar w czasie wojny trzydziestolotniej. Miedzylesie nigdy nie posiadało murów miejskich. “Złoty okres” miasta to wiek XVIII, kiedy rozwijało się dzięki tkactwu lnianemu. W roku 1877 doprowadzono linię kolejową z Bystrzycy. Pod koniec XIX wieku powstała tu też główna komora celna w hrabstwie kłodzkim.


Zabytki:

Kościół parafialny Bożego Ciała wzniesiono w stylu gotyckim w średniowieczu. Zniszczony został, a później odbudowany najpierw w roku 1595, a potem 1643. W roku 1778 powstało zasklepione przejście pomiędzy kościołem, a zamkiem. Jest to jednonawowy, orientowany kościół, z kwadratową wieżą od zachodu. Nawa jest nakryta spłaszczoną kolebką, wykonaną z drewna, prezbiterium zaś sklepieniem kolebkowym z lunetami. We wnętrzu uwagę zwraca wspaniała rokokowa ambona i ołtarz główny z 1838 roku.


Przejście pomiędzy zamkiem a kościołem, widoczna wieża świątyni.

Przejście pomiędzy zamkiem a kościołem, widoczna wieża świątyni.


Kościół Św. Barbary zbudowano w roku 1670 w miejscu zniszczonego, drewnianego kościółka. Jest to jednonawowa, orientowana świątynia z wieżą na osi i trójbocznie zamkniętym prezbiterium z przyporami. We wnętrzu zachował się ołtarz główny z 1675 roku.

Rynek i ulice. W Międzylesiu obejrzeć jeszcze można zabytkowe domy pochodzące z XVIII wieku.


Ratusz w Międzylesiu.

Ratusz w Międzylesiu.


Fontanna na rynku w Międzylesiu.

Fontanna na rynku w Międzylesiu.


ZAMEK RYCERSKI

Zamek rycerski został wzniesiony prawdopodobnie w roku 1370 za sprawą jak się uważa rodu Glubosów (Glaubitz). Nie wykluczone, że stało się to też za sprawą króla czeskiego Jana Luksemburskiego. Warownia została zniszczona (jak wiele innych w okolicy) w trakcie wojen husyckich. W latach 1580-1590 zamek został przebudowany przez ówczesnych właścicieli (braci Michała i Dawida von Tschirnhaus) na renesansową rezydencję.

Zamek zniszczono w czasie wojny trzydziestoletniej w roku 1643 i 1645. Na podstawach starych murów został wzniesiony barokowy pałac. Stało się to za sprawą dwóch panów, Venzela I i jego syna Venzela II, z austriackiego rodu von Althann. Architektem nowego budynku był Jacobo Carove.

W rękach tego rodu zamek pozostał aż do roku 1945, kiedy musieli oni uciekać przez sowietami, zostawiając całe wyposażenie, które zostało potem (jak to się często zdarzało) rozkradzione. Po wojnie przeznaczony został na cele turystyczne i był remontowany. Znów jednak pech sprawił, że w roku 1972 uderzył w zamek piorun, przez co spłonęła cześć renesansowa.

Nie wiadomo dokładnie jak wyglądał zamek w średniowieczu. Prawdopodobnie składał się z murów obwodowych, domu mieszkalnego o wymiarach 11x16 metrów usytuowanego w północym narożniku założenia, oraz graniastą wieżą w narożniku murów, lub też wolnostojącą, niepołączoną z resztą.

Dzisiaj całe założenie składa się dwóch części: starszej, renesansowej, wielobocznej, zgrupowanej wokół małego dziedzińca i nowszej z okresu baroku-dwuskrzydłowej. Do części starszej należy tzw. Czarna Wieża, oraz brama wjazdowa z atystycznie wykonanym portalem, oraz fragmenty dekoracji sgraffitowych na elewacjach zewnętrznych. Wjazd do młodszej, barokowej części prowadził przez dwie, ukośnie ustawione furty. Przez suchą fosę przerzucony był kamienny most, prowadzący do bramy wjazowej z dwoma portalami po bokach.

Dziś, choć zamek jest w całości, nie prezentuje się najlepiej. Jest mocno zaniedbany.Na jego terenie funkcjonuje hotel. Co ciekawe znajduję się też tam tabliczka że zamek należy do ... Urzędu Morskiego w Szczecinie. Zabytek położony jest w północno zachodniej części rynku. Miasto jest na tyle małe, że nie ma żadnego kłopotu z jego znalezieniem.


Dziedziniec i odrapana cześć renesansowa.

Dziedziniec i odrapana cześć renesansowa.


Portal.

Portal.


Pamiątka po restauracji, która musiała się tu kiedyś mieścić.

Pamiątka po restauracji, która musiała się tu kiedyś mieścić.


Północno-zachodni narożnik dziedzińca.

Północno-zachodni narożnik dziedzińca.


Brama wjazdowa do części renesansowej.

Brama wjazdowa do części renesansowej.


Obok zamku jest też staw.

Obok zamku jest też staw.


To już fragment barokowy z wejściem, na pierwszym planie widoczny kamienny most.

To już fragment barokowy z wejściem, na pierwszym planie widoczny kamienny most.


Po lewo renesans, po prawo barok.

Po lewo renesans, po prawo barok.


Międzylesie położone jest przy drodze nr 381 prowadzącej z Kłodzka i Bystrzycy Kłodzkiej w kierunku przejścia granicznego w Boboszowie. To ostatnie miasto po polskiej stronie. Kilka kilometrów dalej jest już Republika Czeska. (2006)


Tekst: Tomasz Szwagrzak

Zdjęcia: Tomasz Szwagrzak

Dla Ciebie

Zobacz też


Hosting: Kylos