Pozycja: zamki i pałace>>podróże>>opolskie>> Otmuchów
English Deutsch
Strony główne działu
Technologia

Valid XHTML 1.0 Transitional

Valid CSS!


Opcje:

Opolskie na forum - skomentuj

Dodaj zdjęcie obiektu z województwa do albumu


OTMUCHÓW


miasto, powiat nyski, województwo opolskie


Miasto położone jest na Przedgórzu Sudeckim pomiędzy dwoma zbiornikami (Otmuchowskim i Nyskim). Jadąc trasą numer 46 przez Otmuchów uwagę przykuwa górujący nad miastem zamek. Warto zjechać w bok do centrum miasta nie tylko z uwagi na niego...


Rynek na starej fotografii.

Rynek na starej fotografii.


Otmuchów to jedno z najstarszych miast na Śląsku. Powstało obok wymienianego w roku 1155 grodu kasztelańskiego. Trwał wtedy spór pomiędzy kapitułą, a książętami, który narastał od czasów Henryka Brodatego. W drugiej połowie XIII wieku przybrał charakter walki pomiędzy władzą świecką i duchowną. Kompromis zawarto w roku 1287. W testamencie z roku 1290 nadane zostały przywileje przez księcia Henryka dla biskupów ziemi nysko-otmuchowskiej. Od tego momentu biskup wrocławski stał się władcą swych posiadłości.


Kamienicznki w rynku.

Kamienicznki w rynku.

Kamienicznki w rynku.


Zabytki:

Kościół parafialny Św. Mikołaja i Św. Franciszka pierwotnie był wzmiankowany w roku 1235. W drugiej połowie XIV wieku został podniesiony do rangi kolegiaty i otrzymał wezwanie Św. Mikołaja i Św. Jadwigi. Kościół w tej formie nie zachował się do dziś, ponieważ w roku 1690 zaczęto wznosić nową budowlę, którą ukończono trzy lata później. Architektem świątyni był J.P. Dobler, oraz J. Thoser jako pomocnik. Kościół ten stoi do dziś. Jest to budowla barokowa, jednonawowa, z rzędami tablic i emporami ponad nimi. Całe wnętrze świątyni nakryte jest sklepieniami kolebkowymi z lunetami. Kościół posiada trzykondygnacyjne wieże zwieńczone wysokimi hełmami z prześwitem. W środku warto zwrócić uwagę na bogate freski pędzla K. Dankwarta, a na ołtarzu głównym na obraz M. Willmanna.


Kościół przed wojną.

Kościół przed wojną.


Obecnie.

Obecnie.


Mury miejskie zostały wzniesione w drugiej połowie XIV wieku. Do dziś zachowała się jedynie wieża tzw. Wróbla. Zbudowana jest na planie kwadratu z ostrołukowym przejazdem, a zwieńczona jest wczesnorenesansową attyką z roku 1566.


Wieża na starej fotografii.

Wieża na starej fotografii.


Ratusz został zbudowany prawdopodobnie w roku 1538. Jednak zachowała się z niego tylko renesansowa wieża. Reszta budynku pochodzi z okresu późniejszego. Fasady pokrywa sgraffito z XVII wieku.


Ratusz w Otmuchowie dawniej.

Ratusz w Otmuchowie dawniej.

Ratusz w Otmuchowie dawniej.


Widok na ratusz i rynek obecnie.

Widok na ratusz i rynek obecnie.

Widok na ratusz i rynek obecnie.


Ratusz z widocznym sgraffito na ścianach.

Ratusz z widocznym sgraffito na ścianach.


Pałac w kształcie prostokąta znajdujący się tuż pod zamkiem został wzniesiony w latach 1706-1707 według projektu M. Kleina. Posiada dość skromną dekorację fasad, a na osi znajduje się portal. Z racji bliskiego położenia względem zamku, pałac nazywany jest też Zamkiem Dolnym.


Pałac dawniej...

Pałac dawniej...


...i obecnie.

...i obecnie.


ZAMEK BISKUPÓW WROCŁAWSKICH

Główną atrakcją miasta jest zamek położony na wysokim wzgórzu. Zbliżając się do Otmuchowa warownia widoczna jest już ze sporej odległości. Stanowi doskonały punkt orientacyjny w terenie, oraz widokowy.


Zamek na starej rycinie.

Zamek na starej rycinie.


Warownia znajduje się w miejscu dawnego grodu słowiańskiego wzmiankowanego jako Castellum Otmuchov Cum Pertinentis, który należał do biskupów wrocławskich. Jan Długosz wspomina, że w roku 1241 gród ten został zdobyty przez Mongołów, którzy uczynili sobie z niego tymczasową bazę postojową w drodze na Śląsk.

Zamek jako castrum występuje w roku 1245. Nie wiadomo dokładnie kiedy zaczęły powstawać pierwsze budynki murowane. Możliwe, że miało stało się to za sprawą remontów przeprowadzonych po zniszczeniach spowodowanych najazdem wymienionych wyżej gości ze wschodu. Zamek został zniszczony w roku 1287, gdy zdobył go Henryk IV. Warownia została spalona, a fosy zasypane.

Do odbudowy zamku, a raczej budowy nowego w miejscu starego przystąpiono w roku 1295. W XIII i XIV wieku zamek był twierdzą obronną. Silnie ufortyfikowana warownia została bez walki oddana w roku 1428 husytom. Stało się tak, za sprawą znanej od wieków po dziś dzień korupcji. Mikolaj von Alzenau za obiecane pieniądze i nietykalność oddał zamek. Pech chciał, że w Otmuchowie skarb swój trzymał biskup wrocławski. Mikołaj został za to stracony na wrocławskim rynku. Zamek potem nie zawsze legalnymi i pokojowymi metodami przechodził z rąk do rąk, aż w końcu wrócił w posiadanie biskupstwa.


Zamek i miasto na starej pocztówce.

Zamek i miasto na starej pocztówce.


W latach 1484-1485 biskup Jan IV Roth przebudował zamek w stylu późnego gotyku, zaś w latach 1585-1596 budowla znów została zmieniona na renesansową rezydencję przez Andrzeja Jerina. Jeszcze kilka razy zamek w mniejszym, lub większym stopniu zmieniał swoją formę.

Budynek uległ częściowemu zniszczeniu podczas wojen śląskich. Podupadła warownia nie była już własnością biskupstwa, które w ogóle się z miasteczka wyniosło. Spełniała jedynie niewielkie funkcje administracyjne. 30 października 1830 roku księstwo nysko-grodkowskie zostało upaństwowione i Otmuchów stał się własnością rodziny von Hohenzollern. Z powodu zniszczeń Hohenzollernowie nie kwapili się zbytnio do odbudowy zamku i przekazali go za darmo w ręce barona pruskiego Wilhelma von Humboldta. Zamieszkał on w pałacu pod zamkiem (opis powyżej), a w roku 1828 nakazał rozbiórke zniszczonych skrzydeł południowego i zachodniego. Na szczęście nie było zamiarem całkowite rozebranie warowni. Materiał uzyskany ze zlikwidowanych skrzydeł posłużył do naprawy części północnej. W pustym miejscu po rozbiórce założono ogród. W roku 1929 zamek został odsprzedany gminie Otmuchów. Od tego momentu do dziś znajduje się w nim hotel.


Stara widokówka-skrzydło północne od strony miasta.

Stara widokówka-skrzydło północne od strony miasta.


Warownia wznosi się na wysokości 225 m n.p.m. granitowego wzgórza. W XIV wieku założenie składało się z kamiennego budynku o wymiarach 11,5x22 m, oraz z czworobocznej wieży. Całość otoczona była murem obwodowym, oraz fosą. W roku 1485 miała miejsce pierwsza przebudowa, kiedy wzmocniono walory obronne zamku, oraz rozbudowano skrzydło północno-wschodnie. Podczas renesansowej przebudowy za czasów biskupa Andrzeja Jerina w latach 1585-1596 wzniesione zostały skrzydła zachodnie i południowe, dobudowano krużganki a całość ozdobiono sgraffito i portalami. Powstały też wtedy foryfikacje bastejowe. Podczas kolejnych barokowych przebudów w XVII i XVIII wieku powstały tzw. „końskie schody na dziedzińcu. Ciekawostką jest fakt, że zbudowano je dla chorego biskupa Filipa von Sinzendorf, którego noszono w lektyce.


Stara widokówka-dziedziniec.

Stara widokówka-dziedziniec.


Do dziś zachowało się najstarsze skrzydło północne z XIV/XV wieku wraz z wieżą ze sztucznymi machikułami, w której znajdują się dwie cele śmierci: zapadnia i głodowa, gdzie na ścianach dojrzeć rysunki wydłubane przez skazańców. W zamku oglądać też można salę rycerską z kominkiem. Dziś w budowli jak już było wyżej wspomniane znajduje się hotel, co można zauważyć od strony dziedzińca, gdzie odnowiona jest fasada, a przed gmachem stoją zaparkowane samochody. Dla każdego coś miłego, więc i miłośnicy zamkowych surowości znajdą wytchnienie dla siebie po drugiej stronie zamku, czyli od miasta. Budynek tam posiada surową, szarą, ponurą i nieodnowioną fasadę, która jak najbardziej podoba się i mi :) Wzgórze zamkowe porasta zaniedbany park.

O ile mi wiadomo zamek można obejść tylko z zewnątrz za darmo. Brak jest możliwości zwiedzania, chyba, że się wykupi nocleg, lub ugości w restauracji. Ceny niestety są tu tak wysokie jak i wzgórze zamkowe, więc raczej trochę trzeba w portfelu mieć. Na szczęście z zewnątrz można spokojnie oglądać i fotografować.


Surowa elewacja od strony miasta.

Surowa elewacja od strony miasta.


Średniowieczny kibelek.

Średniowieczny kibelek.


Zamek od strony miasta.

Zamek od strony miasta.


Dziedziniec zamkowy z armatami.

Dziedziniec zamkowy z armatami.


Najstarszy fragment zamku. Na pierwszym planie studnia.

Najstarszy fragment zamku. Na pierwszym planie studnia.


Wieża, a niżej część restauracyjna (chyba).

Wieża, a niżej część restauracyjna (chyba).


Jedna z parkowych rzeźb.

Jedna z parkowych rzeźb.


Miasteczko położone jest nad Zbiornikiem Otmuchowskim, który "zapożczycył" od niego nazwę. Otmuchów znajduje się około 15 km od centrum Nysy. Ze stolicy powiatu należy kierować się drogą nr 46 na zachód. (2007)


Tekst: Tomasz Szwagrzak

Zdjęcia: Tomasz Szwagrzak

Archiwalne fotografie, oraz grafiki pochodzą ze strony www.otmuchow.info

Dla Ciebie

Zobacz też


Hosting: Kylos